برچسب زده شده با : سپرده گذاران تعاونی ولیعصر
سپرده‌گذاران تعاونی ولیعصر بخوانند

ایب رییس مجلس، از پرداخت تا ۱۰۰ میلیون تومان تا چهارشنبه آینده به تمامی سپرده گذاران تعاونی ولیعصر(عج) خبر داد.