برچسب زده شده با : شرط بازگشایی نماد بانک پارسیان و صادرات
بورس

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرد : نماد دو بانک صادرات و پارسیان در صورت تکمیل اطلاعات قبل از سال جاری باز می شود.